Услуги

Обхват на услугите

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ

Подравняване и подготовка на терена, изкоп на кабел канали, изграждане на вътрешни пътища и фундаменти.

БАЛАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Полагане, свързване и терминиране на кабели и оборудване, разтоварване, позициониране и монтаж на трафопостове, тестване на системата и въвеждане в експлоатация.

БАЛАНСИРАНЕ НА СИСТЕМАТА

Полагане, свързване и терминиране на кабели и оборудване, разтоварване, позициониране и монтаж на трафопостове, тестване на системата и въвеждане в експлоатация.

ОГРАЖДАНЕ

Доставка и монтаж на огради и оградни материали

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ РАБОТИ

Набиване на пилони, монтаж на наземна конструкция/тракери, предварителни сондажни работи.

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ

Доставка на всички видове кабели, заземителни и осветителни елементи, кабелни накрайници и терминали, всички видове конструкции, събирателни кутии и др.

ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ

Доставка на всички видове кабели, заземителни и осветителни елементи, кабелни накрайници и терминали, всички видове конструкции, събирателни кутии и др.

ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

  • РАЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ
  • УСЛУГИ ДО КЛЮЧ
  • СТРОИТЕЛСТВО
  • МЕХАНИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ НА СЛЪНЧЕВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ ПРОЕКТИ

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ РАБОТИ

  • НАЗЕМНИ ТРАКЕРИ, С ФИКСИРАН НАКЛОН И ЕДНООСНИ ТРАКЕРИ
  • ПОКРИВИ
  • BIPV
  • ДОМАШНИ МРЕЖОВИ И ОСТРОВНИ СИСТЕМИ

Свържете се с нас