За бизнеса - трифазни инвертори Huawei, Sungrow и други!

Трифазни инвертори

Sungrow Three-Phase 5kW SG5.0RT-V11_S

Цени от 2199,32 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 6kW SG6.0RT-V11_S

Цени от 2250,96 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 8kW SG8.0RT-V115_S

Цени от 2284,99 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 10 kW SG10RT-V11

Цени от 2654,68 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 12 kW SG12RT-V115_S

Цени от 2753,26 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 15kW SG15RT-V11

Цени от 3300,16 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 20kW SG20RT-V11

Цени от 3476,20 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 33kW SG33CX-V112_S

Цени от 4534,79 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 50 kW SG50CX-V11_S

Цени от 5717,77 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase 125kW 800V SG125HX-V11_S

Цени от 8231,63 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase Hybrid 5kW SH5.0RT-V112_S

Цени от 3403,34 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase Hybrid 6kW SH6.0RT-V112_S

Цени от 3577,13 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase Hybrid 8kW SH8.0RT-V112_S

Цени от 3736,74 лв. без ДДС

Sungrow Three-Phase Hybrid 10kW SH10RT-V112_S

Цени от 3997,28 лв. без ДДС

30kW CHINT CPS SCA30KTL-TEU

Цени от 3955 лв. без ДДС

HUAWEI SUN2000 30KTL M3 30kW

Цени от 4350 лв. без ДДС

HUAWEI SUN2000-10KTL-M1

Цени от 3379,20 лв. без ДДС

Huawei SUN2000-15KTL-M2

Цени от 3966 лв. без ДДС

Huawei SUN2000-50KTL-MO 50 kW

Цени от 6026,80 лв. без ДДС

Свържете се с нас