Обекти в България

1

- 30kW Вежен
- Локация: Враца, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

2

- 30kW Горно Пещене
- Локация: Горно Пещене, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

3

- 60kW Сирена Фабрика
- Локация: Враняк, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

4

- 30kW Плевен
- Локация:Плевен, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

5

- 100kW Враца
- Локация: Враца, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

6

- 100kW Краводер
- Локация: Краводер, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

7

- 30kW Бяла Слатина
- Локация: Бяла Слатина, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

8

- 200kW Бъркачево
- Локация: Бъркачево, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

9

- 350kW Черногорово
- Локация: Черноговоро, България
- Услуги: Проектиране, доставка на материали и строителство

Свържете се с нас