Монофазни инвертори за фотоволтаици

Монофазни инветори

Sungrow Single Phase 6kW SG6.0RSV11-S

Цени от 1678,24 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase (1MPPT) 2.5kW SG2.5RS-S-V11-S

Цени от 959,59 лв. без ДДС

Huawei 5kW SUN2000L-5KTL-L1

Цени от 1983 лв. без ДДС

HUAWEI SUN2000 - 6KTL - L1

Цени от 2253,60 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase (1MPPT) 2kW SG2.0RS-S-V11-S

Цени от 947,60 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase (1MPPT) 3kW SG3.0RS-SV11-S

Цени от 1034,72 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase (2MPPT) 3,68kW SG3.6RSV11-S

Цени от 1279,23 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase (2MPPT) 3kW SG3.0RSV11-S

Цени от 1117,95 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase (2MPPT) 4kW SG4.0RS-V11-S

Цени от 1328,72 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase 5kW SG5.0RSV11-S

Цени от 1435,11 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase Hybrid 3kW SH3.0RS-V11_S

Цени от 2150 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase Hybrid 5kW SH5.0RS-V11_S

Цени от 2767,34 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase Hybrid 6kW SH6.0RS-V11_S

Цени от 3096,60 лв. без ДДС

Sungrow Single Phase Hybrid 6kW SH6.0RS-V11_S

Цени от 3093,60 лв. без ДДС

Свържете се с нас